Västtrafik köper in nya tåg

På fredagen blev det klart att Västtrafik kommer köpa in
40 nya tåg till ett värde av ungefär 3,8 miljoner kronor.

De nya tågen kommer att ersätta gamla tåg
och utöka tillgången för att klara framtidens resebehov.

I första hand gäller det en beställning på 40 tåg
men möjligheterna finns att beställa fler.

Tågen kommer klassas som snabbtåg vilket innebär
att de får köra i 200 kilometer i timmen.

Västtrafiks nya tåg kommer byggas efter önskemål
från både personal och kunder.
De kommer ha informationssystem och wifi.

Tågen kommer tas i trafik i slutet av år 2021.

Text: Rickard W
Källa: Skb, 26 mars, 2018