Stabsläge på sjukhusen
i Lidköping och Skövde

På tisdagen gick Skaraborgs sjukhus upp i stabsläge.
Detta görs då det är en allvarlig brist på vårdplatser
vid sjukhusen i både Lidköping och Skövde.

Vid klockan kvart i fyra på tisdagen gick sjukhusen
i både Lidköping och Skövde upp i stabsläge.

Detta görs då man har ett hårt tryck på verksamheten
och en brist på personal.

Då det är mycket ont om vårdplatser på sjukhusen leder
det till att väntetiderna på akutmottagningarna är långa.

Stabsläge innebär att sjukhusen
håller sig informerade om läget.
Sjukhuset använder sig av nödvändiga åtgärder
och följer det aktuella läget.

Text: Rickard W