Stora stenar har rasat vid grotta

En turist märkte att det rasat ner stora stenar
vid Mörkeklevs grotta.
Turisten kontaktade Götene kommun.

När naturvårdsenheten åkte ut till platsen
såg de att jordmassor tryckt in från sidan.
Det orsakade att de stora stenblocken fallit ner.

Efter kontakt med länsstyrelsen spärrades området av
för att förhindra att någon kommer till skada.

Text: Regina J
Källa: NLT, 21 augusti, 2017