Skaras nya högstadieskola är klar

Under lördagen invigdes Skaras nya högstadieskola.

Dans och musik samt tal stod på schemat
när den nya Viktoriaskolan invigdes under lördagen.

2011 fattades det beslut om att en
ny högstadieskola skulle byggas i Skara.

Efter det följde en arkitekturtävling.
När ett vinnande förslag valts ut påbörjades
så småningom byggandet.

Fem år senare är skolan klar.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 19 augusti, 2017