• Längst fram med mikrofon: Lars Holmin, Västtrafiks styrelseordförande. Bakre raden från vänster: Marie Ekman, oppositionsråd Skövde kommun, Leif Walterum, kommunalråd Skövde kommun, André Sellén, trafikchef Nobina Skaraborg, och Tobias Häggholm, NCC.

  • Lars Holmin och André Sellén.

  • Nya stadsbussterminalen

  • Västtrafik och Nobinas kundvärdar leder resenärerna rätt

Ny stadsbussterminal i Skövde

Under ombyggnaden har stadsbussterminalen
haft tillfälliga hållplatser.

Per-Ove Andersson är projektledare vid Skövde kommun.
Han hoppas att det skall bli enklare att hitta
för resenärerna efter ombyggnaden.

Tobias Häggholm arbetar på NCC.
Terminalen kommer bli en säkrare plats
och det kommer att bli lättare att ta sig fram.

Det kommer bli säkrare för trafiken då hastigheten sänks.
Dessutom har det gjorts två övergångsställen.

Arbetet som började i november förra året är inte klart.
Det som är kvar är ett arbete
vid Kulturhuset och nya delen av terminalen.

Terminalen har bland annat fått fler hållplatslägen
och fler cykelparkeringar samt ett nytt cykelgarage.

Text: Rickard W
Bild: Rickard W