Luftkvaliteten i Skaraborg kontrolleras

I fem kommuner har filter satts upp för att mäta
halten av kvävedioxid i trafikmiljön.

Mätningarna görs för att kontrollera
att kommunerna klarar kraven.

De senaste mätningarna gjordes 2014.
I Skövde låg medelvärdet av kvävedioxider
på 13 mikrogram per kubikmeter vid mätningarna.

Värdet får inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter.

De nya resultaten presenteras
i en rapport under våren 2018.

Text: Tomi
Källa: Skb, 8 augusti, 2017