Klagomål mot hotell i Skara

Jula hotell och konferens måste bli bättre på att
utbilda sin personal i hygien- och allergenhantering.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer
gjorde en oanmäld kontroll den 1 september.
Orsaken var att de fått ett klagomål om
restaurangens hantering av allergener.

Kontrollen visade att de saknar rutiner
och papper för utbildning av personal.

Dessutom har de inte utbildat sin sommarpersonal
i hygien- och allergenhantering.
Det kan medföra att kunder kan få en allergisk reaktion
konstaterar kommunens inspektörer.

Bristerna kommer att följas upp.

Text: Tomi
Källa: SkLT, 12 september, 2017