Färre arbetslösa ungdomar i Skaraborg

Ungdomsarbetslösheten har minskat
mer i Skaraborg än i övriga landet.

Ungdomsarbetslösheten har minskat
med närmare 16 procent i Skaraborg 2017.
I resten av landet är siffran cirka 11 procent.

Lucas Bath är en av dem som nyligen
fått anställning på ett teknikföretag.
Kollegan Linus Salomonsson är också nyanställd.

Linus och Lucas går som lärlingar
på teknikföretaget Provektor i Skövde.
Ett företag som på den senaste tiden
anställt 14 lärlingar.

Sara Andersson är analytiker på Arbetsförmedlingen.
Att ungdomsarbetslösheten minskar i Skaraborg
beror enligt henne på en ökning inom industrin.
Teknikbranschen sysselsätter många i Skaraborg.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 3 juli, 2017