Extra busstrafik under Matfestivalen

Under Matfestivalen i Skövde ökar Västtrafik
och Nobina trafiken på ett flertal linjer.

Under Matfestivalen 2016 ökade antal resor
i stadstrafiken i Skövde med cirka 115 procent.
Det är jämfört med genomsnittsresandet
under övriga sommarhelger i augusti 2016.

Busstrafiken körs enligt vanliga tider
och extra bussar sätts in vid behov.
Då främst på linje 10 och 6.

Text: Regina J
Källa: Skb, 22 augusti, 2017