Träbron i Nossebro är snart klar

Träbron i Nossebro skulle varit klar i maj.
Redan nu är bron nästan färdigbyggd.

Belysningen ska monteras och lite småändringar återstår.
Slutligen ska uppfarterna till bron asfalteras.

Renoveringen inleddes i slutet av januari.
Bron är fyra meter bred och har smala trottoarer.
Körbredd är 2,6 meter.

Körbanan beläggs inte med asfalt.
Det blir trä att köra på för personbilar
och lättare lastbilar upp till 3,5 ton.

Bron kostade 1,6 miljoner kronor att renovera.
Det tillkommer också ersättning till konsulter.

Bron ska hålla i minst 40 år till
lovar byggledaren Thomas Flink.
Nyinvigning av bron planeras ske i maj.

Text: Urban
Källa: NLT, 15 april, 2016