Töreboda måste förbättra rening

Reningsverket i Töreboda måste byggas ut
enligt de riktlinjer bestämda av Europeiska Unionen.

Törebodas reningsverk når inte upp till
Europeiska Unionens riktlinjer om avloppsvatten.

Kostnaden för att åtgärda bristerna
kan bli upp till 10 miljoner kronor.

Text: Martinsson
Källa: SKB, 10 mars, 2016