Skövde kommun
bröt mot skollagen

Skövde kommun har brustit
i sin anmälningsskyldighet.

En elev på en skola i Skövde har blivit
utsatt för mobbning vid flera tillfällen.
Mobbningen ska ha pågått
under tre eller fyra års tid.

I perioder har mobbningen
upphört men sedan kom tillbaka.
Därför har det hela anmälts till
Barn- och elevombudsmannen.

Barn- och elevombudet konstaterar att
kommunen brustit sin anmälningsskyldighet.
Detta innebär att kommunen
har brutit mot skollagen.

Skövde kommun måste rätta till bristerna
fastslår Barn- och elevombudet i sitt beslut.

Skadestånd till eleven är inte aktuellt.

Text: Martinsson
Källa: SN, 9 maj, 2016