Skaras politiker vill bygga fler bostäder

Skara kommun bestämde på ett möte i måndags
att fler bostäder ska byggas.

Kommunen vill bygga fler bostäder i centrala Skara.
Förslaget om att fler bostäder ska byggas röstades igenom.

Under flera år har det varit ett lågt
bostadsbyggande i Skara.

Text: Catarina
Källa: Skb, 2 mars, 2016