Pollensäsongen har blivit längre

Klimatförändringarna har gjort
pollensäsongen längre än förut.

Enligt en ny forskningsrapport har pollensäsongen
blivit en månad längre de senaste 40 åren.

Mätningarna har skett i Stockholm
men förmodligen ser det likadant ut i hela Sverige.

Text: Daniel
Källa: Skb, 13 maj, 2016