Öltappens damm i Karlsborg renoveras

Dammen som är från 1990-talet
kommer att grävas ut och rensas.

Dammen har sedan den byggdes bara rensats ut manuellt.
Denna gång kommer man använda grävmaskin
så att man även kan gräva ut dammen.

För att fåglarna fortfarande ska trivas
så ska man spara en yta med vass i dammen.

Text: Daniel
Källa: SLA, 5 februari, 2016