Oljespill vid tågbranden

Vid tågbranden utanför Väring den 19 februari
läckte det ut mineralolja från snabbtåget.

I nuläget är det oklart hur mycket olja som läckte ut.
Efter olyckan syntes oljespill på rälsen.
Dessutom är det oklart hur mycket olja
som trängt ner i marken.

Man har satt ner teströr vid banvallen
men där kunde man inte upptäcka någon olja.

Olyckan inträffade utanför områden
där dricksvatten finns och orsakade ingen skada.

Text: Rickard W
Källa: SLA, 29 februarí, 2016