Ny lekplats i Tibro kommun

Det kommer bli en ny större lekplats i Hörnebo.

Av säkerhetsskäl  kommer man
ta bort den gamla lekplatsen .
Det byggs en större lekplats i stället.

Den nya lekplatsen har klätterhus, linbana,
gungor, hinderbana, bord och bänkar.
Lekplatsen kommer vara klar till sommaren.
Ungdomar från föreningen Hörnebo SK delar
ut information i brevlådorna i Hörnebo.

Text: Catarina
Källa: SLA, 26januari, 2016