Möte om fortsatt kalkbrytning på Billingen

På tisdagen inleddes en ny omgång av
rättsförhandlingar i mark och miljödomstolen.

Det handlar om Cementas framtida brytningar av kalk.

Bergasalen på Billingehus i Skövde
var nästan fullsatt.
Nätverket Rädda Våmbsdalen var med och lyssnade.

Mark och miljödomstolen sa förra året nej till
fortsatt tillstånd att bryta kalk.
Detta var för att kalkbrytningen skadar marken.
Deras gamla tillstånd går ut 2017.

Text: Catarina
Källa: P4 Skaraborg, 19 januari, 2016