Här syns några av de som arbetar i Miljögruppen.

Miljögruppen i Skövde återvinner gamla kontorsmöbler

Med hjälp av miljögruppen vid Skaraborgs Sjukhus
återbrukades totalt 1 100 möbler förra året. 

Istället för att kasta möbler som inte längre används
vid Skaraborgs sjukhus lämnas de till miljögruppen.
Den som behöver nya möbler
kan titta i miljögruppens möbelförrådet först.

Det är ett mycket bra arbetssätt på många sätt
säger Sigmar Gericke vid Skaraborgs Sjukhus.

Miljögruppen ingår i daglig verksamhet i Skövde kommun.
Förutom att det är bra för miljön
är det en meningsfull sysselsättning.

Lil Sallrot och Mikael Timén är
arbetshandledare i Miljögruppen.
Vi försöker anpassa arbetsuppgifterna efter deras
förmågor och förutsättningar förklarar Lil Sallrot.

Miljögruppen har funnits på Skaraborgs
Sjukhus sedan 1990-talet.
Sedan tidigare arbetar miljögruppen med att
ta hand om och sortera avfall från sjukhuset.

Text: Urban
Bild: Skövde Kommun
Källa: Skövde Kommun, 22 januari, 2016