Många fler elever i Karlsborg

Det är ett hårt tryck på skolorna i Karlsborg
med många nya elever.

Det är 200 fler elever än det var i höstas säger barn-
och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell.

Det är brist på lärare och lokaler.
Tillfälliga hus kommer byggas på
Strandskolan med två nya klassrum.

Husen ska monteras i sommar
och vara vara färdiga till skolstarten i höst.

Text: Urban
Källa: SLA, 11 februari, 2016