Ljummet kallvatten i Källby

En användare av Källbyhallen har upptäckt
att det tar tid att få kallvatten ur kranarna.

Personen har märkt att vattnet ofta är varmt
eller ljummet när man börjar spola i kranen.

Vanligen rinner det ut många
liter innan vattnet blir riktigt kallt.

Han föreslår nu att det kan vara värt
att undersöka vad orsaken är.
Detta då onödig spolning av vatten
inte är bra för miljön eller för ekonomin.

Text: Martinsson
Källa: NLT, 23 mars, 2016