Landshövdingen besöker Götene kommun

Landshövding Lars Bäckström besöker
Götene kommun den 18 februari.

Lars Bäckström ska ha möte med
kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson.
Landshövdingen möter också kommunchefen Jerker
Andersson Liljestrand och Götenehus VD Claes Hansson.

Mötet sker i Centrumhuset i Götene.
Under mötet kommer landshövdingen att få
en presentation av Götene kommun.

Diskussion kommer det bli om bostäder och integration.
Dessutom diskuteras förutsättningarna
för småskalig vattenkraft på mötet.

På mötet deltar också politiker
och tjänstemän från Götene kommun.

Besöket ingår i den rundresa som landshövdingen
gör i regionens samtliga 49 kommuner.

Text: Urban
Källa: Götene, 15 februari, 2016