Kurorten byggde om utan bygglov

Lundsbrunns kurort har fått en byggsanktionsavgift
på drygt 67 000 kronor.

Sanktionsavgiften är efter att de börjat bygga om
lokaler utan bygglov.
Ägaren menar att brottet beror på ett missförstånd.

Det var vid kontroll som miljö- och bygglovsförvaltningen
såg att det skedde ombyggnation i det gamla badhuset.
Även fast att det inte kommit in någon bygglovsansökan.

Kurortens ägare Kamran Redjamand
fick genast stoppa med allt byggande.
Senare kom han med bygglovsansökan.
Samtidigt som beslut om bygglov togs bestämdes
också att misstaget kommer kosta 67 000 kronor.

Ägaren trodde att det inte behövdes bygglov för arbetet.

Text: Regina J
Källa: NLT, 11 september, 2016