Kritik mot ungdomshem

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar
vården på ett ungdomshem i Gullspångs kommun.

IVO antyder att hemmet har brutit mot grundlagen
med olika tvångsåtgärder.

De intagna pojkarna blir drogtestade ofta
och får sina väskor kollade.
Vilket görs oavsett om de har
problem med droger eller inte.

Om ungdomarna vägrar gå med på att testa sig
tolkas det som att drogtestet skulle vara positivt.
Det betyder att de använder narkotika.

Båda dessa rutiner är otillåtna enligt IVO.

Text: Mikael E
Källa: P4, 26 augusti, 2016