Kommunerna eniga om Kinnekullebanans utveckling

Kinnekullebanan är oerhört viktig
för hela Skaraborgs utveckling.

I många år har Västra Götalandsregionen och
kommunerna arbetat för utveckling av banan.
De vill få fler resande
och det arbetet har gett resultat.

Kommunerna längs Kinnekullebanan är eniga
vad gäller Kinnekullebanans utveckling.

Trafikverket arbetar med banans fortsatta utveckling
med stöd av kommunerna och regionen.
Regeringen ska sen fatta beslut våren 2018.

Kommunalråd i de fem kommunerna
har undertecknat skrivelsen.
Kommunalråden är eniga om banans betydelse
för nordöstra Västra Götaland.

Text: A-K
Källa: Götene, 29 juni, 2016