Hudmottagning blir HBTQ-diplomerad

Nu kommer hudmottagningen vid Skaraborgs sjukhus
att bli bättre på att bemöta patienter.

Detta sedan verksamheten blivit HBTQ-diplomerad.
Det är en utbildningsinsats för att bland annat
skapa förståelse om allas lika värde.

Dessutom utbildas personalen för att få kunskaper
i homo- samt bisexuellas rättigheter och hälsosituation.
Dessutom gäller det transpersoner och queera personer.

Det är Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa
som erbjuder alla vårdverksamheter diplomeringen.

Hudmottagningen är den första inom
Skaraborgs sjukhus att bli diplomerade.

Text: Rickard W