Grästorpsskola inför mobilförbud


Måndagen den 22 februari blir det förbjudet

att använda mobiltelefoner på Nya Centralskolan.

Reglerna som satts upp har inte fungerat.
När eleverna kommer tillbaka efter sportlovet
får de lägga mobiltelefonen i skåpet.

Enligt skolpersonalen har användningen
av mobiltelefoner ökat till en nivå som är störande.

Telefonerna används under lektionerna.
På rasterna går flera av eleverna inte ut
utan stannar inomhus för att använda telefonen.

I ett brev till barnens föräldrar skriver rektorerna
att en del elever är beroende av sin telefon.

På Nya Centralskolan går det elever
i årskurs 4 till 9.

Förbudet börjar gälla nästa vecka.

Text: Oskar
Källa: P4Skaraborg, 15 februari, 2016