Grästorps kommunhemsida ska bli bättre

Kommunens invånare bjöds in för att tycka till om
Grästorps kommunhemsida men ingen kom dit.

Men arbetet för att göra en bättre
och smidigare sida fortsätter.

Cecilia Bäcklund är kommunikatör på Grästorps kommun.
Hon berättar att målsättningen är
att den nya hemsidan ska vara klar i juni.

Grästorps kommun vet om att hemsidan har brister.
Det handlar till exempel om att det kan vara rörigt
och svårt att få fram information.

Den nya hemsidan för Grästorps kommun
kommer att vara mobilanpassad.

En logotyptävling har påbörjats
och 31 bidrag har skickats in.
Bra förslag kan användas till hemsidan.

Text: Urban
Källa: NLT, 29 januari, 2016