Götene satsar på Fornparken

Det blev ett extra kommunalt bidrag
till hembygdsföreningen i Götene.

Hembygdsföreningen får det för att
de tar över skötseln av Fornparken.

Kommunfullmäktige beslöt att föreningen
får 200 000 kronor för upprustning av parken.

Beslutet var en uppgörelse då kommunstyrelsen
tidigare sagt nej till begäran om ekonomiskt stöd.
Den politiska oppositionen i Götene
var beredd att anslå dubbelt så mycket pengar.

I beslutet ingår en möjlighet för hembygdsföreningen
att söka igen för ytterligare stöd.

Text: Urban
Källa: Skaraborgsbygden, 1 juni, 2016