Försvaret får skjuta mer över Vättern

Försvarsmakten har fått klartecken
att öka sina
 skjutningar över Vättern.

Beslutet togs av länsstyrelsen i Västra Götalands län
trots att många har protesterat.

Beslutet innebär att försvaret får tillstånd att avfyra
150 övningsraketer och 69 000 skott i sjön varje år.
Tidigare har endast 1 000 skott varit tillåtet.

Bengt Eriksson är företrädare för Aktion Rädda Vättern.
– Beslutet kom den 18 maj och är på 105 sidor.
Det tar inte hänsyn till miljön säger Bengt.

250 000 personer får sitt
dricksvatten från Vättern.

Text: Mikael E
Källa: SLA, 24 maj, 2016