Föreningar för funktionsnedsatta
i Skövde får bidrag

Rådet för Funktionshindrade delade vid sitt
senaste möte ut bidrag från kommunstyrelsen.

Sex föreningar kommer
få ta del av bidragen.

Bidragen ska fördelas till föreningar
som vill utveckla sin verksamhet.

Totalt är det 70 tusen kronor som
de sex föreningarna ska dela på.

Text: Martinsson
Källa: Skövde Kommun, 19 april, 2016