Fågelviksgymnasiet kan läggas ned

Antalet sökande till Fågelviksgymnasiet
fortsätter att minska.

I år är det knappt 120 elever
som har sök till skolan i första hand.

Politikerna ska inom några veckor
besluta om framtiden för gymnasiet.

Personalen på skolan har informerats
om att det finns ett antal olika förslag.
Förslagen innebär att en de
l av utbildningarna tas bort.

I värsta fall kan skolan läggas ned.
Ett slutgiltigt beslut tas den 29 mars.

Text: Catarina
Källa: P4 Skararborg, 10 mars, 2016