Clearcar får tillbaka tillståndet

Clearcar får åter bedriva bilprovningsverksamhet
efter att under ett dygn fått tillståndet indraget.

Under måndagsmorgonen kunde företagets 81 stationer
åter igen öppna efter att ha tvingats hålla stängt.

Efter en dom i förvaltningsrätten får företaget
tillsvidarefortsätta med sin verksamhet.

Förvaltningsrätten i Jönköping fann att företaget skulle
gå i konkurs om tillståndet fortsatte att vara indraget.

Till dess att Clearcar får en dom som innebär
indraget tillstånd får företaget driva sina stationer.

Text: Rickard W
Källa: Skb, 26 februari, 2016