Bygdegården i Lundsbrunn blir rymdcenter

Lundbrunns samhällsförening får nästan 1 miljon kronor
från Arvsfonden för att bygga ett rymdcenter i bygdegården.

Arvsfonden bestämde den 14 september att drygt
191 miljoner kronor ska delas ut till nya projekt.

Arvsfonden gav Lundsbrunns samhällsförening
987 tusen kronor för att bygga ett rymdcenter.

Ombyggnationen av bygdegården till
rymdcentrum förväntas stå klart vid december 2017.

Bygdegården kommer även användas
som allmän samlingslokal i framtiden.

Text: Martinsson
Källa: P4 Skaraborg, 15 september, 2016