Broholmskolan vill
bygga en ny skola

Skolan är tänkt att vara
anpassad för 200 elever.

Under 2015 fick Broholmskolan tillstånd
av Skolverket att starta en friskola i Götene.

Sedan dess har sökandet efter
en lämplig lokal pågått.

Efter skolan inte hittade några lokaler
så söker rektorn om bygglov för en ny skola.

I ansökan framgår att planen är att bygga
en skola i ett plan bestående av moduler.

Ansökan gäller ett tidsbegränsat
bygglov på maximalt tio år.

Platsen för bygget är den
så kallade Gåsalyckan.
Det ligger på en äng mellan
Brännaskogen och Vättlösavägen.

Text: Martinsson
Källa: NLT, 30 april, 2016