Anmälan om brister i äldreomsorgen

Två så kallade Lex Sarah-anmälningar
har gjorts inom äldreomsorgen Karlsborg.
De båda rör brister i omsorg och i bemötande.

I det ena fallet har en vårdtagare fått sitt ben klämt
vid sänggrinden så att en sårskada uppstått.
Det upptäcktes på förmiddagen och ingen personal
ska ha tittat till vårdtagaren på hela morgonen.

Den andra anmälan rör en vårdtagare som
uppger att personen sällan får gå på toaletten.
I stället så byter personalen bara blöjan.

Text: Alexander Ek Ottosson
Bild: Foto: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 7 mars, 2016