Vill förbjuda foton av olycksplatser

Personer som fotograferar på olycksplatser
får Alarm Ambulansförbundet att reagera starkt.

Förbundet föreslår att man inför ett nytt brott
kallat otillbörlig olovlig fotografering.

Henrik Johansson som är förbundets ordförande
tar en trafikolycka i Stockholm som exempel

Då var det en grupp människor som höll
sina telefonkameror ungefär som på ett bröllop.

Dom stod bara några meter ifrån olyckan.

Den föreslagna skärpta lagen kan krocka med
journalisters arbete medger han.

Han berättar att det stora problemet
är privatpersoner som är i vägen.

Förbundet ska uppvakta justitiedepartementet.

Dessutom Myndigheten för Samhällskydd
och Beredskap och Socialstyrelsen i frågan.

Text: Mikael E
Källa: Skb, 20 oktober, 2015