Denna behållare finns i entrén på Stadshuset i Skövde.

Värmeljus tas om hand till återanvändning

Gruppen Underhåll och Miljö på Kylarvägen
har startat med återanvändning av värmeljus.

Idén till att göra det fick arbetshandledarna
efter att ha sett ett program på TV.

Värmeljushållarna rensas på stearin
och veken tas bort från koppen.
Därefter plattas de tomma hållarna till.

Metallen från färdigplattade ljushållare återanvänds.

Text: Korta Nyheter
Bild: Bild och Text