Uppehåll över jul och nyår

Korta Nyheter har stängt för över jul och nyår.

Hemsidan kommer inte att uppdateras
med nya texter över jul och nyår.

Uppehållet kommer att vara mellan
den 18 december och den 4 januari.
Vissa nyheter publiceras på hemsidan
vecka 53 på dagarna före nyår.

Vi på redaktionen önskar er alla
en god jul och ett gott nytt år!