Tivedens nationalpark kan bli större

Naturvårdsverket förslår
att nationalparken ska bli större.

Tivedens nationalpark är ett stort besöksmål
norr om Karlsborg.

Enligt förslaget ska storleken ökas med 50 procent.

Tanken är att parken ska få en bättre
terränganpassad avgränsning.
Även ökad biologisk betydelse när större
områden hamnar inom området.

Man vill också skapa en ny entré i parkens västliga del.

Ärendet är nu ute på remiss fram till i höst.

Det slutliga beslutet fattas av regeringen.

Tidsplanen är att parken ska kunna invigas
med de nya områdena hösten 2016.

Det dröjer till 2017 innan allt klart.

 

 

Text: Alexander EO
Källa: P4 Skaraborg, 4 augusti, 2015