Svar om staket dröjde nästan ett och ett halvt år

Förra året skickade Svanviks intresseförening
in en förfrågan till Götene kommun.

Nära ett och ett halv år efter de ställde frågan
fick de svar av kommunen.

Intresseföreningen får avslag på sin önskan.
Motiveringen är att Trafikverket av säkerhetsskäl
inte godkänner den önskade lösningen.

Trafikverket svarar också att staket
längs järnvägen är vanligast i tätorter.

 

 

Text: Urban
Källa: NLT, 31 augusti, 2015