• Susanne Sandberg och Roland Esaiasson.

Susanne blev Årets läsombud 2015

Myndigheten för tillgängliga medier har utsett
Susanne Sandberg från Skövde till Årets läsombud 2015.

Susanne Sandberg arbetar vid
Resurs Träffpunkt LSS i Skövde.
Hon har varit aktiv som läsombud i 20 år.

Susanne tycker det är viktigt att alla människor
ska ha tillgång till texter och böcker de kan läsa.
Hon är medlem i den lokala arbetsgruppen för lättläst
och hjälper till med läsombudsträffar.

Susanne har också varit ansvarig för daglig verksamhets
eget lättlästa bibliotek i tio år.

Prisutdelningen hölls onsdagen den 17 juni
på stadsbiblioteket i Skövde.
Priset delades ut av Roland Esaiasson som är
generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Susanne Sandberg fick ta emot ett diplom
och en prissumma på 10 000 kronor.

Text: Linn S
Bild: Linn S
Källa: P4 Skaraborg, 17 juni, 2015