Stora störningar i mobilnätet

Mobilnäten har varit drabbade av stora
driftstörningar sedan niotiden på måndagsmorgonen

Störningarna drabbar kunder hos Telia och Tele2.
Det är 2G, 3G och 4G-näten som är drabbade.

Främst påverkas mobilsurf och internettelefoni.
Det går fortfarande att ringa men
risken finns att samtalen bryts.

Man vet inte vad störningarna beror på.
Det finns ingen beräknad tid för
när mobilnäten ska börja fungera igen.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden, 23 februari, 2015