Stor vattenläcka på ledning under Gullspångsälven

Vattenläckan på måndagen drabbade
omkring 50 fastigheter med kommunalt vatten.

Fastigheterna ligger nordost om Gullspångsälven
i området som heter Kärret.

En tillfällig vattenledning drogs fram
och vattnet räknades vara tillbaka inom sex timmar.

De som behövde hämta vatten i egna dunkar
kunde göra det vid vattenverket i Skagersvik.

Text: Urban
Källa: MT, 24 augusti, 2015