Stödboende slipper böter

Skara stödboende behöver inte
betala böter på 600 000 kronor.

Det var för de brister som Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) påpekat.

Myndigheten drar tillbaka kravet
då verksamheten har upphört.

Därmed har också domstol
som utdömer böter avslutat ärendet.

I somras beslutade IVO om att inte ta in fler boende
på stödboendet som sen valde att stänga igen.

Text: Catarina
Källa: P4 Skaraborg, 5 november, 2015