Slutrökt på arbetstid

Efter årsskiftet är det slutrökt för de kommunanställda.
Då inför Grästorps kommun rökfri arbetstid.

Sedan tidigare är det förbjudet att röka på kommunens
skolgårdar och parkeringsplatser nära skolorna.

Vi förbjuder ingen att vara rökare
men på arbetstid röker man inte.
Det säger Elisabeth Funck som är personalchef

Det finns ett samband att de som röker är mer sjuka.
Det blir bättre arbetsmiljö för andra
om ingen anställd röker säger Elisabeth Funck.

Det främsta skälet är ett hälsoperspektiv.
Röker man inte är man förhoppningsvis mindre sjuk.

Genom företagshälsan erbjuder kommunen
rökavvänjningskurs till de som önskar.

Text: Urban
Källa: NLT, 7 september, 2015