Skara ska bli snyggare 2016

Service och teknik fick totalt
700 000 kronor extra för detta projekt.

200 000 kronor har beslutats gå
till att plantera blommor till våren.

Resterande 500 000 kronor ska fördelas till ökad
renhållning och snygga till miljön i kommunen.

Text: Daniel
Källa: SKLT, 2 december, 2015