Sabotage av skyltinformation

Informationsskylten i Karlsborg har utsatts för
skadegörelse för andra gången på kort tid.
Händelsen är polisanmäld.

Informationsskylten som står vid
den norra delen av Karlsborg får inte vara i fred.

För två veckor sedan plockades informationen
på tavlan om så den inte stämde.

I helgen revs informationen ned och blev delvis förstörd.
Den senaste händelsen är polisanmäld.

Det är föreningarna som själva bekostar och
ordnar med textremsorna till sina evenemang.
De betalar 750 kronor för remsor till båda skyltarna.

Karlsborgs kommun planerar att byta ut
informationsskyltarna mot digitala skyltar framöver.

Text: Urban
Källa: SLA, 18 augusti, 2015