Så ska fler hjärtan räddas

Nu vill regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
att IVPA ska bli en fast del i akutsjukvården.

IVPA står för I Väntan På Ambulans

Under tre år har räddningstjänsterna i Västra Götaland
på försök arbetat med det som kallas IVPA.

IVPA innebär att räddningstjänsterna skickas till
hjärtstopp när ambulans är för långt borta.

Varje sjukhus uppmanas att skriva avtal
med sina kommuner.

Text: Mikael
Källa: FT, 6 maj, 2015