Rivning av hus i Grästorp

Det före detta bostadshuset utmed Södergatan
bakom parkeringen vid Wilson beds har rivits.

Huset var i dåligt skick och har
längre använts som en lagerlokal.

Huset som revs hade inget
speciellt kulturellt värde.
Det berättar Leif Andersson som har skrivit flera böcker
om Grästorps byggnader samt verksamheter och personer.

Text: Alex
Källa: NLT, 19 augusti, 2015